Stratégiák az internetes kereskedelemhez, Kérdésed van?

E-KERESKEDELEM: MŰKÖDŐ STRATÉGIÁK MAGYAR CÉGEKTŐL JÁRVÁNYHELYZETBEN | CCI FRANCE HONGRIE

az opciós utalványok és azok megfelelői

E-kereskedelem, a szolgáltatás színvonalának fontossága és alapvető helyszínválasztási stratégiák Az ellátási láncok és a hozzájuk tartozó logisztikai ingatlanok tekintetében csak a változás állandó.

Ez a tanulmány egy három részből álló sorozat első része, amelyben a logisztikai ingatlanok piacának változását előidéző, a fogyasztói és ellátási láncokat érint stratégiák az internetes kereskedelemhez trendeket vizsgáljuk. Bevezetõ Az ellátási láncok esetében csak a változás állandó. A stratégiák átalakulását a mûszaki lehetõségek fejlõdése és a fogyasztói preferenciákváltozása indokolja.

Ezek a trendek új keresett helyszíneket és további igényeket generálnak. A hosszú távú üzemeltetési és beruházási stratégiák alapja, hogy tisztában legyünk ezekkel a változásokkal és elõre lássuk azokat. Kiindulásul hasznos lehet, ha egy kicsit visszatekintünk és végiggondoljuk, milyen technológiai változások történtek és hogyan változtak a fogyasztói preferenciák a nyolcvanas évek eleje óta.

A hetvenes évek óta, de különösen a nyolcvanas és kilencvenes években az ellátási láncok egyre hosszabbakká és globálisabbakká váltak. Az ingatlanpiac szempontjából ez a változás növekvõ építési igényeket teremtett a nagy szállítási központokban.

Az ellátási láncok globalizációja ma is tart, és a piaci szereplõk még mindig csak próbálják a lépést tartani a logisztikai ingatlanok iránti kereslettel. Az Ipar 4. Az ellátási láncok következõ fejlõdési ugrását a napjainkban bevezetésre kerülõ legfontosabb technológiák — pl. Mindezek a stratégiák az internetes kereskedelemhez az ingatlanpiacon is átalakulásokat indítanak el, különösen a legkeresettebb logisztikai ingatlanok típusait és helyszíneit illetõen.

Az optimális hálózati stratégiák folyamatosan alkalmazkodnak ezekhez a változásokhoz. A hetvenes és nyolcvanas években a globalizáció és a nemzetközivé váló gyártókapacitás árversenyhez vezetett a kereskedõk között. A nyolcvanas-kilencvenes években a fogyasztók egyre inkább azt várták el a kereskedõktõl, hogy az alacsony költségek mellett a termékválasztékukat is bõvítsék.

fényképek nyomtatása forex paneleken

Ezek a változások jelentõsen megterhelték az ellátási láncokat, mivel nagy beruházásokat igényelnek a kapacitás és az ingatlanok területén. Ennek ellenére az ellátási láncokra gyakorolt hatása lassan növekedett, és a változások csak az elmúlt néhány évben jelentkeztek. A folyamatosan fejlõdõ e-kereskedelem összességében új utakat hoz létre a fogyasztókhoz és így további keresletet gerjeszt. Az e-kereskedelem megváltoztatta továbbá a szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói elvárásokat a termékválaszték, a szállításihatáridõk és a kényelem tekintetében.

indítsa el a forexet 100 euróval

Ezeknek a hullámoknak a hatására új utak jöttek létre stratégiák az internetes kereskedelemhez fogyasztókhoz. Az új technológiák és a változó fogyasztói igények a logisztikai ingatlanokra gyakorolt hatása korábban hosszabb idõt vett igénybe. Ezek a hullámok új igényeket hoztak létre, de nem jártak a helyszínek vagy az ingatlanok jellegének, minõségének jelentõs átalakulásával. Az ellátási láncok és stratégiák az internetes kereskedelemhez struktúrák széles kínálata és az új képességek hosszabb ideig húzódó bevezetése következtében a legkeresettebb ingatlantípusok tekintetében a változásokra fokozatosan került sor.

A városok terjeszkedésével párhuzamosan továbbá a kedvezõ fekvésû meglévõ logisztikai ingatlanok infill ingatlanokká, és a fogyasztókhoz való közelségük miatt egyre keresettebbé váltak. A gyorsabb kiszállításnak, valamint az adatfeldolgozás és az automatizálás fejlõdésének köszönhetõen egyre gyorsul az ellátás iláncok és logisztikai ingatlanok változásának üteme.

A változások a logisztikai ingatlanokra gyakorolt hatásainak meghatározása és értékelése érdekében a Prologis Research átfogó vizsgálatot végzett az ellátási láncokat érintõ jelenlegi és kialakulóban lévõ trendeket illetõen.

Cikkek hasonló témában

A The Sequoia Partnership nevû piacvezetõ ellátási lánc és hálózati tanácsadó céggel együttmûködésben katalogizáltuk és modelleztük a kialakulóban lévõ ellátási lánc stratégiákkal kapcsolatos ingatlanpiaci igényeket. Számos kategóriában részletesen elemeztük a különféle elosztási modellek költségeit, többek között a szállítmányozást, a munkaerõt és az ingatlanokat illetõen.

Mértük a fogyasztók által a kényelem és az idõmegtakarítás terén érzékelhetõ elõnyöket is. Elemzésünk nyomán három alapvetõ kérdés merült fel a logisztikai ingatlanok jelenlegi és a közeljövõben várható helyzetét illetõen: 1. Mit jelentenek az új hálózati stratégiák és a szolgáltatás színvonalának — eredetileg az e-kereskedelem következtében kialakult, mára azonban széles körû trenddé vált — növekvõ jelentõsége a logisztikai ingatlanok piaca szempontjából?

Rendezvények hasonló témában

Melyek a legfrissebb változások a legkeresettebb épülettípusokat és helyszíneket illetõen? Átmenetinek vagy tartósnak ígérkeznek ezek a változások? Milyen gazdasági tényezõk állnak a fogyasztókhoz vezetõ új csatornák kialakulásának hátterében, és mit jelent mindez azok hosszú távú fenntarthatósága szempontjából? A logisztikai ingatlanok iránti kereslet és az árak szempontjából milyen stratégiák az internetes kereskedelemhez járnak a szállítási költségekkel, a munkaerõ termelékenységével és a szállítási határidõkkel kapcsolatos hosszú távú folyamatok?

A jelen tanulmány az ellátási láncokat és az ingatlanpiacot érintõ, kialakulóban lévõ és várható trendekkel foglalkozó három részes sorozat elsõ része. A tanulmányban az elsõ kérdéssel foglalkozunk, azaz az ellátási láncokat érintõ jelenlegi trendeket vizsgáljuk, kiemelve a helyszínekkel kapcsolatos preferenciáknak az e-kereskedelem hatására bekövetkezõ változásait.

A jelenlegi trendek felvázolását követõen a tanulmány két következõ részében a várható trendekkel foglalkozunk a fenti második és harmadik kérdés alapján, azaz a a tárgyalt változások állandósága, illetve b a különféle új technológiák, pl.

A kereslettel és a logisztikai ingatlanok helyszíneivel kapcsolatos kategóriák Hogy tisztában legyünk az ellátási lánccal kapcsolatos új stratégiák az internetes kereskedelemhez és azoknak a logisztikai ingatlanokra gyakorolt hatásaival, különösen az e-kereskedelem által gerjesztett új kereslettel és a szolgáltatási szintek fokozott jelentõségével, kiemelten fontos, hogy világosan lássuk a hagyományos ellátási láncokat és azokkal kapcsolatos ingatlanpiaci igényeket.

Közelebbrõl megvizsgálva, az ellátási láncok teljes hosszát tekintve öt konkrét követelményt azonosíthatunk a logisztikai ingatlanokkal kapcsolatban.

Gyors ajánlatkérés

Ezek az stratégiák az internetes kereskedelemhez a nyersanyagok beszerzéséhez és a gyártó létesítményekbe történõ elosztásához kapcsolódnak. Az épületek ennek megfelelõen a termelõ komplexumok közelében találhatók. Ezek az igények a kimenõ export késztermékek összegyûjtéséhez kapcsolódnak. Ezek az épületek a termelõ komplexumok és a szállítási központok, pl. Ezek az épületek jelentik az elsõ állomást a nagy földrajzi területre kiterjedõ globális ellátási láncokban vagy a belföldi termelõ komplexumok fogadó állomását pl.

Dél-Kalifornia, Dallas, Hollandia. Gyakran a globális kereskedelmi központok közelében találhatók és a közvetlen közelben élõ fogyasztókat látják el, vagy elosztó állomásként mûködve más logisztikai létesítményeket szolgálnak ki a fogyasztók felé tartó ellátási lánc további részein. Az itt található épületek jelentõs népességgel rendelkezõ központokon és fogyasztói piacokon belül vagy azok közelében helyezkednek el. A hagyományos kereskedelmi láncolatban sokszor az utolsó állomást jelentik, mielõtt az áruk az üzletek polcaira kerülnének.

Az e-kereskedelemben és a háztól-házig forgalmazásban gyakran ezekben az épületekben végzik az áruk csomagolását és továbbítják az árut kiszállításra, az ún. A különféle áruk hagyományosan üzletekben, offline vásárlás formájában jutnak el a vásárlókhoz.

A kereskedelmi központok korlátozott árukészletet tartanak, és a fogyasztóknak gyakran nagyobb távolságról kell ezekre a helyszínekre utazniuk a vásárláshoz. Az e-kereskedelemnek keresletnövelõ hatása van az ellátási láncok fogyasztói oldalán Bár az e-kereskedelem már jó ideje az egyik fõ hajtóerõ a logisztikai ingatlanok piacán, a kereslet az elmúlt években egyre koncentráltabbá vált.

Az újonnan bérelt ingatlanok kb. A korábbinál sokkal több a kizárólag online kereskedelemmel foglalkozó vállalat.

pénzt keresni a számlán

A befektetések ugyanakkor nem egyenletesen oszlanak el, hanem az ellátási lánc bizonyos részeire koncentrálódnak. Az e-kereskedelem új igényeket generál, amelyek elsõsorban az ellátási láncok fogyasztói oldalán jelentkeznek.

E-kereskedelem

Az e-kereskedelemben a kétezres évek elején a központosított helyszíneket preferálták, ahol össze lehetett vonni a készleteket és nagyobb földrajzi területen belül kiegyenlített szállítási idõket lehetett biztosítani bár a kiszállítás lassú és drága volt.

Az utóbbi idõben az e-kereskedelemben a logisztikai ingatlanok bérlése elsõsorban az ellátási láncok fogyasztói oldalán jellemzõ. Az e-kereskedelemmel kapcsolatos új kereslet fõként két területen jelentkezik: Regionális elosztás. Szemben a központosított elosztási modellel, a regionális elosztó központok fejlõdése lehetõvé teszi, hogy az internetes kereskedõk a készleteiket a végsõ fogyasztókhoz sokkal közelebb tárolják, és így jobban eleget tehessenek a rövid szállítási határidõkkel kapcsolatos fogyasztói elvárásoknak.

Az e-kereskedelmi ökoszisztéma növekvõ és fontos részét képezik továbbá a visszáru-központok; a jelentõs fogyasztási központokhoz való közelségüknek köszönhetõen könnyebben kezelhetõ az ellentétes irányú logisztikai költségek szállítmányozással kapcsolatos része, és a készletek gyorsabban visszakerülhetnek a kereskedelmi körforgásba.

Ezek az épületek városi helyszíneken találhatók, és a városon belüli stratégiák az internetes kereskedelemhez szolgálják.

online fogadás

Az e-kereskedelem ösztönzi az ilyen típusú épületek iránti keresletet, gyors e-kiszállítást és az idõre érzékeny elosztást tesz lehetõvé. A szintén használatos Stratégiák az internetes kereskedelemhez Mile utolsó mérföld elnevezés némileg megtévesztõ, mivel ezek a komplexumok gyakran jóval nagyobb távolságra találhatók.

A hangsúly az e-kereskedelmen kívül is egyre inkább az ellátási lánc fogyasztói oldalára esik. Az e-kereskedelem miatt egyre magasabbak a szolgáltatás színvonalával kapcsolatos igények az ellátási láncok mind szélesebb körét illetõen. Ennek következtében több ágazatban is megváltoztak a helyszínnel kapcsolatos stratégiák: a felhasználók az egyszerû központosított elosztási modellek helyett a decentralizált rendszereket kezdték preferálni, ami lerövidíti szalag opciók távolságot a végsõ fogyasztótól.

E-KERESKEDELEM: MŰKÖDŐ STRATÉGIÁK MAGYAR CÉGEKTŐL JÁRVÁNYHELYZETBEN

A többlépcsõs rendszer felé történõ elmozdulás nagyobb rugalmasságot biztosít a konténerrõl raklapokra, raklapról dobozokba, illetve adott esetben a dobozokból egyedi kiszerelésbe történõ szétrakodáshoz. Ezek a változások növelik az ellátási láncok gyorsaságát és alkalmazkodóképességét.

megszakító stratégiák az opciókhoz

Bár a több telephelybõl álló ellátási lánc kiépítése költségesnek tûnhet, a logisztikai ingatlanok díja valójában a költségstruktúrának csak kis hányadát képezi. Az ingatlanokra fordított összeg az ellátási lánc költségének kb. A változó kereslet miatt egyesek jól, mások rosszul járnak a logisztikai ingatlanok piacán. Az ellátási láncok fogyasztói oldalát kiszolgáló logisztikai stratégiák az internetes kereskedelemhez kedvezõbb kompromisszumot kínálnak a hozamok és kockázatok tekintetében.

A bérleti díjak hosszú távú növekedése, a portfolió kihasználtsága vagy az ügyfelek igényeinek sokszínûsége és rugalmassága tekintetében a logisztikai ingatlanok teljesítménye a helyszínválasztási stratégiától függõen nagymértékben változó. Az ellátási láncok fogyasztói oldalán gyakran jelentkeznek a kínálatot erõsen korlátozó tényezõk.

Működő stratégiák épültek fel az e-kereskedelemben

A kereslet az infill helyszínekre koncentrálódik. Ezekben a fõ lakossági központokban viszonylag kevés az elérhetõ új helyszín, ezért a kihasználtság nagyon magas és dinamikusan nõnek a bérleti díjak.

Az e-kereskedelmet kiszolgáló ellátási láncok térnyerése most kezdõdött el, nagyságrendi növekedés csak az elmúlt néhány évben volt tapasztalható. A globalizáció több évtized elteltével stratégiák az internetes kereskedelemhez mindig növeli a keresletet, és az e-kereskedelem továbbra is két számjegyû növekedést mutat, öt-hét évente megkétszerezve az ágazat teljesítményét.

Lásd még