Kriptográfiai token. A pénzügyi kriptográfia hajnala – Nem csak informatikusoknak, vagy közgazdászoknak

* Kriptográfia (Informatika) - Meghatározás - Online Lexikon

Ez az aláírási-típus már tartalmaz minden olyan adatot, amely az aláírás készítését követően egyáltalán beszerezhető a később ellenőrizhetőség elősegítésére. Azonban ennek későbbi ellenőrzésekor is szükséges néhány információt aktuálisan beszerezni például hogy az alkalmazott kriptográfiai algoritmus nem avult-e el, vagy kriptográfiai token az archív időbélyeget készítő időbélyegzés szolgáltató kulcs időközben nem kompromittálódott-e.

Az esetlegesen bekövetkező veszélyek miatt, azok bekövetkezése előtt újabb archív időbélyeg elhelyezése szükséges az aláíráson, emiatt az archív aláírás rendszeres "karbantartást" igényel. Aláírás érvényesítési adat referenciával A XAdES illetve CAdES ajánlások által meghatározott aláírás-típus, amely tartalmazza az aláírói tanúsítványlánc elemeit és azok visszavonási információit, vagy az azokra mutató referenciákat.

A referencia kötelező, maga az érték csatolása opcionális. Aláírás érvényesítési adatok Kriptográfiai token aláíráshoz kapcsolt kiegészítő információk elsősorban tanúsítványok, tanúsítványok visszavonási információi és időbélyegekamelyek az kriptográfiai token ellenőrzéséhez szükségesek.

kriptográfiai token

Aláírás érvényesítési szabályzat Az aláírási szabályzat azon része, amely azokat a technikai követelményeket határozza meg, amelyek az aláírás létrehozás során az aláíróra, az aláírás ellenőrzése során pedig az érvényesség ellenőrzőjére vonatkoznak.

Aláírás időbélyeggel A XAdES illetve CAdES ajánlások által meghatározott aláírás-típus, amely az aláírás ellenőrzéséhez szükséges legalapvetőbb adatokon kívül egy időbélyeget kriptográfiai token. Aláírás időbélyeggel védett érvényesítési adatokkal A XAdES illetve CAdES ajánlások által meghatározott aláírás-típus, amely tartalmazza az aláírói tanúsítványlánc elemeit és azok visszavonási információit, valamint ezeken időbélyegeket.

Ez az aláírás-típus annyiban különbözik az -X-től, hogy ebben kötelezően szerepelnie kell az adatok értékének is.

Lásd a bejegyzéseket

Aláírás-ellenőrző adat Elektronikus aláírás vagy elektronikus bélyegző érvényesítéséhez használt adatok. Segítségével az ellenőrizhető, hogy egy adott elektronikus aláírás egy adott aláírás-létrehozó adattal készült-e. Olyan alkalmazás, amellyel az aláírás ellenőrzés funkció megvalósítható. Az aláírás-létrehozó alkalmazás működéséhez szükséges teljes rendszer. Aláírási szabályzat Az aláírás létrehozására és ellenőrzésére vonatkozó azon szabályok összessége, amelyek alapján az aláírás érvényesnek tekinthető egy adott jogi, szerződésjogi környezetben.

Token tőzsdei gazdaság

Ezek a szabályok megfogalmazhatóak szövegesen, például egy word dokumentumban, de létezik ajánlás az aláírási szabályzat formális megfogalmazására, ilyen ajánlás az ETSI TR XML format for signature policies. Az ennek megfelelően megfogalmazott szabályokat az erre felkészített aláírás-kezelő alkalmazás pl.

Microsec e-Szignó képes automatikusan ellenőrizni, nagyban megkönnyítve ezzel az aláírás készítőjének és ellenőrzőjének feladatát. Magyarországon létezik például ajánlás a kriptográfiai token elfogadható elektronikus aláírások esetében meghatározandó és használandó aláírási szabályzatokra Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható elektronikus aláírási szabályzatok kriptográfiai token. Az aláírási szabályzatokat mind az aláíró, mind az ellenőrző félnek ismernie kell.

A hitelesség érdekében az aláíráskor alkalmazott aláírási szabályzat azonosítóját az aláírás-jellemzők között szerepeltetik és az aláíró aláírja. Ellenőrzéskor az ellenőrző fél alkalmazása - a megadott információk alapján - beszerzi a szabályzatot.

Aláírási szabályzatban lehet megadni például, hogy az aláírás csak akkor elfogadható, ha az aláírói tanúsítvány egy adott bizalmi szolgáltatóra visszavezethető, vagy hogy az aláírásnak legalább -C formátumúnak kell lennie, vagy hogy az aláírás elkészítését követően legalább mennyi időnek kell eltelnie az aláírói tanúsítványra vonatkozó visszavonási kriptográfiai token beszerzéséig Kivárási idő.

Egy aláírási szabályzat egyértelmű azonosítója. Aláírás-jellemzők Az aláírói dokumentumhoz illetve a rajta létrehozott aláíráshoz kapcsolódó kiegészítő információkat hordozó adatok, amelyek az aláírói dokumentummal együtt aláírásra kerülnek.

Ilyenek lehetnek például a tartalomformátum, az aláírói szerep vagy az aláírási szabályzat azonosítója. Aláírás-kezelő alkalmazás Olyan alkalmazás, amellyel az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó funkciók, elsősorban az aláírás létrehozás és aláírás ellenőrzés funkciók megvalósíthatóak. Az aláírás-kezelő alkalmazás működéséhez szükséges teljes rendszer. Rövidebb nevén "eszköz szolgáltatás". Általában a bizalmi szolgáltatással együtt nyújtják; a szolgáltató ilyenkor tanúsítványt is biztosít az eszközön elhelyezett aláírás-létrehozó adathoz.

Olyan alkalmazás, amellyel az aláírás létrehozás funkció megvalósítható. Elektronikus aláírás létrehozására használt, konfigurált hardver- vagy szoftvereszköz. Minősített, nem álneves aláírói tanúsítvány esetén az aláíró neve szerepel a tanúsítványban. Aláíró mindenképpen az a fél, aki a felelősséget viseli az elkészített aláírással kapcsolatban. Ha a tanúsítványban szereplő név alany nem természetes személy, akkor vitatható, hogy kit kell aláírónak tekinteni.

Ha az alany egy automata, akkor felelős lehet az aláírásokért az kriptográfiai token személy vagy szervezet vezetése, illetve az automatát üzemeltető rendszergazda is személyesen.

Az az elektronikus opciós megállapodás feltételei, amelyet az aláíró elektronikus aláírásával kíván ellátni.

kriptográfiai token

Magánkulcs abban az esetben, ha aláírásra használják. Az aláírás-létrehozási folyamat végterméke, amelynek része az elektronikus aláírás, az aláírói dokumentum, valamint az aláírás-jellemzők. Alany A tanúsítvány által azonosított természetes vagy nem természetes személy vagy eszköz, aki vagy ami számára a szolgáltató a tanúsítványt kibocsátja.

Minősített, nem álneves aláírói tanúsítvány esetén az Alany megegyezik az Aláíróval. Alap aláírás A XAdES illetve Kriptográfiai token ajánlások által meghatározott alap aláírás-típus, amely az aláírás ellenőrzéséhez szükséges legalapvetőbb adatokat tartalmazza, ennélfogva érvényessége csak kriptográfiai token aláírói tanúsítvány érvényességi idejére korlátozódik.

Az aláírói dokumentum lenyomatát, a használt algoritmusok azonosítóját, az aláírói tanúsítványt, és -EPES esetében az aláírási szabályzat azonosítóját a működő percek opcióinak stratégiái kötelezően, opcionálisan csatolható adatok az aláírás időpontja, helye, a kötelezettségvállalás típusa, az aláírói szerepkör, az aláírt dokumentum formátuma.

Álneves tanúsítvány Az olyan, természetes személy számára kibocsátott tanúsítvány, amelyben nem az aláíró valódi neve szerepel, hanem valamelyik más szöveg. Elektronikus aláírás, amelynek az ellenőrzése szükséges az aláírás során használt algoritmusok kriptográfiai elavulása után is.

A közigazgatásban alkalmazható elektronikus aláírás formátumokról szóló ajánlás definiálja, pontosan megfelel egy XAdES-A aláírásnak.

kriptográfiai token

Kriptográfiai token Minősített elektronikus aláírás megőrzésére vonatkozó minősített szolgáltatás. Minősített esetén vélelmezni kell, hogy az elektronikus dokumentumon elhelyezett elektronikus aláírás, bélyegző vagy időbélyegző és az azokhoz kapcsolódó tanúsítvány az aláírás, bélyegző vagy időbélyegző elhelyezésének időpontjában érvényes volt.

Az elektronikus aláírással ellátott dokumentumok elektronikus archiválására vonatkozó szolgáltatást nyújtó szolgáltató. Egy e-akta átvételét visszaigazoló aláírt nyilatkozatot tartalmazó e-akta. Authentikáció Olyan folyamat, amelynek során valaki biztonságosan jellemzően "kihívás és válasz" alapú kriptográfiai módszerek segítségével megbizonyosodhat a vele kommunikáló fél kilétéről. Az authentikációt követően általában biztonságos titkosított és hitelesített csatorna is kiépülhet.

Hogyan jegyzik és törlik a zsetonokat a kriptocsere-on? - Új napi kriptográfia

Az authentikációt hitelesítésnek is szokták nevezni, de a hitelesítést más fogalmakra is használják például a "dokumentum hitelesítés" az elektronikus aláírás fogalmához áll közelígy itt inkább az authentikáció kifejezést használjuk. Bizalmi szolgáltatás Rendszerint díjazás ellenében nyújtott, az alábbiakból álló elektronikus szolgáltatások: a elektronikus kriptográfiai token, elektronikus bélyegzők vagy elektronikus időbélyegzők, kriptográfiai token elektronikus kézbesítési szolgáltatások, valamint az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok létrehozása, ellenőrzése és érvényesítése; vagy b weboldal-hitelesítő tanúsítványok létrehozása, ellenőrzése és érvényesítése; vagy c elektronikus aláírások, bélyegzők vagy az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanúsítványok megőrzése.

Code signing tanúsítvány Speciális tanúsítvány, amelyet szoftverek aláírásához használhatunk. Az így aláírt szoftvert bizonyos rendszerek felismerik, és a szoftver ismert, megbízható forrásból származó szoftvernek tekintik.

A Windows például figyelmeztető ablakokat dob fel, ha nem megbízható gyártótól származó szoftvert próbálunk telepíteni. Ha a szoftveren code signing tanúsítvány alapján készített aláírás szerepel, elrettentő figyelmeztetések helyett a gyártó neve jelenik meg.

Informatikai biztonság és kriptográfia

Webes környezetben is nagy szerepe van a code signing tanúsítvány alapján készített aláírásoknak: például az így aláírt ActiveX programokra általában kevesebb megszorítás vonatkozik.

E-akta A Microsec e-Szignó aláíró program által használt, XAdES formátumú elektronikus aláírás állomány, ami elektronikus dokumentumok, elektronikus aláírások ellenjegyzések, és az ezekhez tartozó profilok tárolására szolgál. Elektronikus eszköz útján értelmezhető adategyüttes. Elektronikus aláírás Olyan elektronikus adat, amelyet más elektronikus adatokhoz csatolnak, illetve logikailag hozzárendelnek, és amelyet az aláíró aláírásra használ; eIDAS Az a folyamat, amikor az aláírás érvényességét megállapítjuk.

Műszakilag érvényes-e az aláírás? Az adott folyamatban elfogadható-e az aláírás az adott célra? Megáll-e, vagy megállna-e az aláírás bíróság előtt? Olyan folyamat, amelynek keretében ellenőrzik és igazolják, hogy az elektronikus aláírás vagy bélyegző érvényes. Elektronikus aláírási termék Olyan kriptográfiai token vagy szoftvereszköz vagy ezek megfelelő része, amelyet bizalmi szolgáltatások nyújtásában való felhasználásra szántak. Elektronikusan történő aláírás Olyan elektronikus adat, amelyet más elektronikus adatokhoz csatolnak, illetve logikailag hozzárendelnek, és amelyet az aláíró aláírásra használ.

Ennek lenyomatát képezve készül el az aláírás az aláíró aláírás-létrehozó adatának segítségével, amelyet az alkalmazás a kívánd aláírás-típusnak megfelelően készít el. Ellenjegyzés Az aláírói dokumentumot és az azon eddig szereplő aláírásokat - ide értve az időbélyegeket és ellenjegyzéseket is - együttesen aláíró, létezésüket és hitelességüket együttesen biztosító aláírás.

Érintett fél Az a fél, aki a tanúsítványt felhasználja. Elektronikusan aláírás felhasználása esetében az érintett fél az elektronikus dokumentum fogadója ellenőrzőaki az aláírás ellenőrzése során többek között a tanúsítványt is kriptográfiai token veszi.

Titkosítás esetében az érintett fél a címzett titkosító tanúsítvány segítségével képes kódolni a dokumentumot úgy, hogy azt csak a címzett dekódolhassa. A felhasználó azonosítás során érintett fél az azonosítandó kriptográfiai token authentikációs tanúsítványa alapján állapítja meg az azonosítandó fél azonosságát, és ezzel saját rendszerében ellenőrizheti adott személy jogosultságait is.

Státusz: Lejárt

Érvényességi lánc az elektronikus dokumentum vagy annak lenyomata és azon egymáshoz rendelhető kriptográfiai token így különösen azon tanúsítványok, a tanúsítványokkal kapcsolatos információk, az aláírás vagy bélyegző létrehozásához használt adatok, a tanúsítvány aktuális állapotára, visszavonására vonatkozó információk, valamint a tanúsítványt kibocsátó szolgáltató érvényességi adatára és annak visszavonására vonatkozó információk sorozata, amelyek segítségével megállapítható, hogy az elektronikus dokumentumon elhelyezett fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás, bélyegző vagy időbélyegző, az aláírás, bélyegző vagy időbélyegző elhelyezésének időpontjában érvényes volt.

EÜT Felfüggesztés Ha a bizalmi szolgáltató arról szerez tudomást, hogy az elektronikus aláírás vagy bélyegző létrehozásához használt adat illetéktelen személy tudomására juthatott, ennek veszélye fenyeget vagy az ilyen adatot valószínűleg elvesztették, és a bizalmi szolgáltató biztosítja a tanúsítvány felfüggesztésének lehetőségét, akkor a tanúsítványt felfüggeszti, és ezt nyilvántartásában haladéktalanul közzéteszi.

EÜT A fokozott biztonságú elektronikus aláírásnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: a, kizárólag az aláíróhoz köthető;, b, alkalmas az aláíró azonosítására; c, olyan, elektronikus aláírás létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák létre, amelyeket az kriptográfiai token nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat; d,olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető.

A gyakorlatban általában azt tekintik fokozott biztonságú aláírásnak, amely elkészítése során az aláíró egy bizalmi szolgáltató által kibocsátott tanúsítványt használt fel. Hardver kriptográfiai eszköz Egy olyan hardver alapú biztonságos kriptográfiai token, mely előállítja, tárolja és védi a kriptográfiai kulcsokat, valamint biztonságos környezetet biztosít a kriptográfiai funkciók végrehajtására.

Informatika

Hash függvény Olyan kriptográfiai algoritmus, amely egy tetszőleges méretű dokumentumot, tetszőleges mennyiségű adatot ún. Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókat felügyelő hatóság, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.

Hitelesítés szolgáltató Olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a hitelesítés szolgáltatás keretében azonosítja az igénylő személyét, tanúsítványt bocsát ki, nyilvántartásokat vezet, fogadja a tanúsítványokkal kapcsolatos kriptográfiai token adatait, valamint nyilvánosságra hozza a tanúsítványhoz tartozó szabályzatokat, az aláírás-ellenőrző adatokat és kriptográfiai token tanúsítvány aktuális állapotára különösen esetleges visszavonására vonatkozó információkat.

Az eIDAS bizalmi szolgáltatóként hivatkozik a hitelesítés szolgáltatókra. Hitelesítési rend Olyan Bizalmi szolgáltatási rend, amely Bizalmi szolgáltatás keretében kibocsátott Tanúsítványra vonatkozik. EÜT Kriptográfiai token szolgáltatók maguk alkotják meg az általuk használni kívánt hitelesítési rendeket, de előfordulhat, hogy egy felhasználói közösség fogalmaz meg követelményeket, Magyarországon erre jelentenek példát a közigazgatás által meghatározott hitelesítési rendek.

Hitelesítő egység A bizalmi szolgáltató rendszerének egy egysége, amely tanúsítványok aláírását végzi. Egy hitelesítő egységhez mindig egy aláírás-létrehozó adat aláírókulcs tartozik.

Előfordulhat, hogy egy szolgáltató egyszerre több hitelesítő egységet is működtet. Hosszú távú aláírás Elektronikus aláírás, amelynek az ellenőrzése szükséges a tanúsítványlánc bármely elemének a lejárta után is.

A közigazgatásban alkalmazható elektronikus aláírás formátumokról szóló ajánlás definiálja, amely megfelel egy XAdES-C aláírásnak, amelyben a tanúsítványok és visszavonási információk értéke is kötelezően szerepel.

Időbélyeg Egy elektronikus dokumentumhoz hozzárendelt vagy azzal logikailag összekapcsolt adat, amely segítségével igazolható, hogy a dokumentum változatlan az időbélyeg elhelyezésének időpontjában létező állapothoz képest.

Egy időbélyeg jellemzően az aláírói dokumentum lenyomatát és az időbélyegzés szolgáltató hiteles és pontos órája szerinti időpontot tartalmazza, amelyeket együttesen az Időbélyegzés szolgáltató aláírt, ezáltal biztosítva ezek összetartozását.

Ennek révén később és harmadik fél előtt is bizonyítható, hogy a dokumentum az adott formában az adott időpontban létezett.

Token támogatási költségek

Időbélyegzés szolgáltatás Az időbélyegzés szolgáltatás az eIDAS szerinti bizalmi szolgáltatások közé tartozik. Az időbélyegzés során az időbélyeg olyan elektronikus adat, amely turmixgép opciók elektronikus adatokat egy adott időponthoz kötnek, amivel igazolják, hogy utóbbi adatok léteztek az adott időpontban.

Ethereum Kaufen Anleitung \u0026 Spectre AI Einzahlung - Cex IO Erfahrung

Jellemzően elektronikus aláírás készítése során kerül sor időbélyegzés szolgáltatótól való időbélyeg kérésére, ilyenkor az aláíró által használt aláírás-létrehozó alkalmazás az aláírás során automatikusan kapcsolatba lép a megadott időbélyegzés szolgáltatóval, a kapott időbélyeget pedig csatolja a létrehozott elektronikus aláíráshoz, annak formátumszerinti megfelelő helyre.

Másik fontos felhasználási terület lehet, hogy adott rendszerek bizonyos állományok adott időben való létezésének későbbi bizonyítása érdekében pl.

Lásd még